...svojím prístupom vytvárame spokojných zákazníkov
Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:
Rok 2014
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Dodávka potrubí
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.
Dodávka potrubí


ElektroProgresQuality, s.r.o.
Holcim (Slovensko) a. s.
Zámočnícke práce
Slovensko
Výpomocné - zámočnícke - práce, vrátane potrubárskych prác


ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
3D model trasovania potrubí odberu vzoriek z kondenzátorov TG31, 32, 41, 42
Jadrová elektráreň - Závod Mochovce 3,4
Zhotovenie 3D modelu trasovania potrubí odberu vzoriek z kondenzátorov TG31, 32, 41, 42, vrátane programu PKV, programu tlakovej skúšky a prevádzkového predpisu


VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Projekčné práce
Jadrová elektráreň - Závod Mochovce 1,2
Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií - úpravy potrubných trás, zdvíhacie zariadenia, kolízie armatúr a iných zariadení, vrátane prekládok kabeláže


Mondi SCP, a.s.
Mondi SCP, a.s.
Montážne práce počas celozávodnej odstávky
Mondi SCP, a.s.
Návrh riešenia, dodávka potrubí a potrubných komponentov, zváračské a zámočnícke práce vykonané počas celozávodnej odstávky závodu


VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka potrubí a potrubných komponentov
Jadrová elektráreň - Závod Mochovce 1,2
Dodávka potrubí a potrubných komponentov v materiálovom vyhotovení ocelí tried 11, 12, 17 a 08CH18N10T s materiálovými atestmi podľa STN EN 10204

Rok 2015
Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:
VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Dodávka potrubí a potrubných komponentov
Jadrová elektráreň - Závod Mochovce 1,2
Dodávka potrubí a potrubných komponentov


EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR - organizačná zložka
Slovenské elektrárne, a.s.
Modifikácia elektrických armatúr primárneho okruhu výmenným spôsobom - I. etapa
Jadrová elektráreň - Závod Jaslovské Bohunice
Realizačná projektová dokumentácie


VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Projektová výpomoc na dostavbe MO3,4
Jadrová elektráreň - Závod Mochovce 3,4
Projektová výpomoc


ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Modifikácia elektrických armatúr primárneho okruhu výmenným spôsobom - II. etapa
Jadrová elektráreň - Závod Jaslovské Bohunice
Úvodný projekt


CHEMES, a.s. Humenné
CHEMES, a.s. Humenné
Prerúrkovanie kondenzátora
CHEMES, a.s. Humenné
Dodávka a realizácia prerúrkovania kondenzátora


Mondi SCP, a.s.
Mondi SCP, a.s.
Montážne práce počas celozávodnej odstávky
Mondi SCP, a.s.
Návrh riešenia, dodávka potrubí a potrubných komponentov, zváračské a zámočnícke práce vykonané počas celozávodnej odstávky závodu


ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Odvzdušnenie zariadenia BÚK
Jadrová elektráreň - závod Mochovce 1,2
Realizačná projektová dokumentácia


ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Oprava okružného potrubia chladiacej vody chladenia generátora TG1
Vodná elektráreň - Horná Streda
Realizačná projektová dokumentácia


VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Projekčné práce
Jadrová elektráreň - Závod Mochovce 1,2
Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií - úpravy potrubných trás, zdvíhacie zariadenia, kolízie armatúr a iných zariadení, vrátane prekládok kabeláže


VUJE, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Projekčné práce
Jadrová elektráreň - Závod Mochovce 1,2
Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií - úpravy potrubných trás, zdvíhacie zariadenia, kolízie armatúr a iných zariadení, vrátane prekládok kabeláže
Rok 2016
Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:


Zákazník:
Koncový užívateľ:
Názov zákazky:
Miesto výkonu prác:
Rozsah prác:
Flow Pumps a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Modifikácia čerpadiel 1,2RY20D01
Jadrová elektráreň - Závod Jaslovské Bohunice
Realizačná projektová dokumentácie


KTP Group, s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s.
Doplnenie trasy VT vzduchu k bublinkovej skúške PG
Jadrová elektráreň - Závod Jaslovské Bohunice
Realizačná projektová dokumentácie


ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Modifikácia elektroarmatúr primárneho okruhu výmenným spôsobom pre II. etapu 1. časť
Jadrová elektráreň - Závod Jaslovské Bohunice
Dokumentácia skutočného vyhotovenia