...svojím prístupom vytvárame spokojných zákazníkov


V spoločnosti TUBICON, s.r.o. neustále dbáme na zlepšovanie poskytovaných služieb v oblasti projektovania, dodávok materiálu a realizácie diela, a to so zameraním na strojnú technológiu, potrubné rozvody, oceľové konštrukcie, elektrickú časť, a preto máme v spoločnosti zavedený, udržiavaný a certifikovaný integrovaný manažérsky systém v súlade s normami: