...svojím prístupom vytvárame spokojných zákazníkov

TUBICON, s.r.o.
Staničná 502
952 01 Vráble

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo:  37232/N

IČO: 47748257
DIČ: 2024084282
IČ DPH: SK2024084282

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK5511000000002924912682

tel.: +421 905 533 296
mail: tubicon@tubicon.sk